2103821939 Θεμιστοκλέους 4, Αθήνα panagiota_ana@hotmail.grbanner image
 
     
  Αναδιώτη Παναγιώτα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες | Αθήνα


 
 
     
 
 
 
 
  ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
 
 
 
 
 
  Στο γραφείο μας, αναλαμβάνουμε μια ποικιλία υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των πελατών μας. Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, βοηθώντας τους να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους με βάση στρατηγικούς στόχους και ανάγκες. Επιπλέον, παρέχουμε υποστήριξη για την αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων και επιχορηγήσεων, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές μας στην επίτευξη οικονομικών και επιχειρηματικών οφελών για τους πελάτες μας.  
     
  Επιπλέον, η ομάδα μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες επίλυσης διαφορών, όπου αναλαμβάνουμε τη διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων ή με τρίτους φορείς. Με βάση την εμπειρία μας και την κατανόηση του νομικού πλαισίου, παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις που προωθούν τα συμφέροντα των πελατών μας και συμβάλλουν στη διατήρηση επιχειρηματικών σχέσεων και την εξεύρεση ικανοποιητικών λύσεων.  
     
 
 
 
 
   
 
     
  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η Αναδιώτη Παναγιώτα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, βοηθώντας τους στη λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους στόχων.
 
     
 
     
   
 
     
  Υποστήριξη για επιδοτούμενα προγράμματα

Το γραφείο προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη για την αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων και επιχορηγήσεων, βοηθώντας τους πελάτες να επωφεληθούν από διαθέσιμες επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις.
 
     
 
     
   
 
     
  Εξωδικαστικός Μηχανικός Επίλυσης Διαφορών

Μέσω εξειδικευμένων μηχανισμών επίλυσης διαφορών, η Αναδιώτη Παναγιώτα παρέχει υπηρεσίες που στοχεύουν στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων ή ακόμα και ανάμεσα σε επιχειρήσεις και τρίτους φορείς.
 
     
 
     
 
 
     
 
     
  Διεκπεραίωση προγραμμάτων

Η ομάδα της Αναδιώτη Παναγιώτα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση προγραμμάτων και εργασιών, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική εκτέλεση διαδικασιών και την ομαλή διαχείριση των έργων προς όφελος των πελατών της.
 
 
     
 
     
 
 
 
     
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία ή ανάγκη υπηρεσιών έχετε. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους και να αντιμετωπίσουμε μαζί οποιαδήποτε διαφορά ή πρόκληση αντιμετωπίζετε.
 
     
 
 
 
 
2103821939 - 6934003382
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
 
     
 
panagiota_ana@hotmail.gr
EMAIL